Hướng dẫn đọc truyện Marvel – Phần 1

Phần 1 – 794 issues – Chưa bao gồm các sự kiện

Thời kỳ sản sinh ra nhiều nhân vật quan trọng nhất trong các thời kỳ của Marvel. Bạn sẽ thấy những siêu anh hùng vĩ đại nhất trong Vũ trụ Marvel nhận được sức mạnh của họ, chứng kiến nền tảng của truyện tranh đã được xây dựng hàng thập kỷ qua, cùng với sự ra đời của X-Men, Fantastic Four, và Avengers. Giống như hầu hết comics thời Silver Age ở đây cũng xuất hiện vài nhân vật từ vũ trụ comic khác nhưng chỉ có một vài đầu truyện crossover thực sự.
Khởi đầu trình tự đọc truyện với nhiều đầu truyện mà thời gian diễn ra trong truyện còn trước cả khoảng thời gian Marvel xuất bản những cuốn truyện đầu tiên.

Sau đây là danh sách các issues cần đọc theo thứ tự, các bạn có thể nhập tên series vào đây để tìm truyện: https://comic.8ternal.com.vn/

Một số series đã cũ hoặc chưa có người dịch, nếu các bạn có bản dịch hoặc bản đẹp có thể đóng góp cho chúng tôi qua fanpage.

Lưu ý: Các bạn đừng chú ý đến cái thanh thời gian bên dưới, thanh đó mục đích chỉ là sắp xếp đầu truyện theo thứ tự, các bạn chú ý đến thứ tự đọc các đầu truyện thôi.

Cảm ơn.

Thor: Son of Asgard #1 (2004)
Thor: Son of Asgard #2
Thor: Son of Asgard #3
Thor: Son of Asgard #4
Thor: Son of Asgard #5
Thor: Son of Asgard #6
Thor: Son of Asgard #7
Thor: Son of Asgard #8
Thor: Son of Asgard #9
Thor: Son of Asgard #10
Thor: Son of Asgard #11
Thor: Son of Asgard #12

Origin #1 (2001)
Origin #2
Origin #3
Origin #4
Origin #5
Origin #6

Origin II #1 (2014)
Origin II #2
Origin II #3
Origin II #4
Origin II #5

Marvels #0 (1994)
Marvels #1

Fury: Peacemaker #1 (2006)
Fury: Peacemaker #2
Fury: Peacemaker #3
Fury: Peacemaker #4
Fury: Peacemaker #5
Fury: Peacemaker #6

Captain America và Bucky #620
Captain America và Bucky #621
Captain America và Bucky #622
Captain America và Bucky #623
Captain America và Bucky #624

X-Men: Magneto Testament #1 (2008)
X-Men: Magneto Testament #2
X-Men: Magneto Testament #3
X-Men: Magneto Testament #4
X-Men: Magneto Testament #5

Captain America và Namor #635.1

Sub-Mariner: The Depths #1 (2008)
Sub-Mariner: The Depths #2
Sub-Mariner: The Depths #3
Sub-Mariner: The Depths #4
Sub-Mariner: The Depths #5

Logan: Path of the Warlord #1 (1996)

Strange Tales #115 – Xem đoạn truyện đính kèm về nguồn gốc của Doctor Strange.

Doctor Strange: Season One #1 (2012)

The First X-Men #1 (2012)
The First X-Men #2
The First X-Men #3
The First X-Men #4
The First X-Men #5

Mystic Arcana Scarlet Witch #1 (2007)

Ororo: Before The Storm #1 (2005)
Ororo: Before The Storm #2
Ororo: Before The Storm #3
Ororo: Before The Storm #4

Daredevil: The Man Without Fear #1 (1993)
Daredevil: The Man Without Fear #2
Daredevil: The Man Without Fear #3
Daredevil: The Man Without Fear #4
Daredevil: The Man Without Fear #5

Daredevil: Battlin’ Jack Murdock #1 (2007)
Daredevil: Battlin’ Jack Murdock #2
Daredevil: Battlin’ Jack Murdock #3
Daredevil: Battlin’ Jack Murdock #4

Chỉ đọc phần số phận của Doctor Strange trong Strange Tales #110-128.

Strange Tales #110 – Lần đầu xuất hiện của Doctor Strange
Strange Tales #111

Strange Tales #114

Strange Tales #116
Strange Tales #117
Strange Tales #118
Strange Tales #119
Strange Tales #120
Strange Tales #121
Strange Tales #122
Strange Tales #123
Strange Tales #124
Strange Tales #125
Strange Tales #126 – Lần đầu xuất hiện của Dormammu
Strange Tales #127
Strange Tales #128

Punisher: Born #1 (2003)
Punisher: Born #2
Punisher: Born #3
Punisher: Born #4

Logan: Shadow Society #1 (1997)

Avengers Origins: Ant-Man & the Wasp #1 (2012)

Marvel Comics Presents #72 – Weapon X
Marvel Comics Presents #73
Marvel Comics Presents #74
Marvel Comics Presents #75
Marvel Comics Presents #76
Marvel Comics Presents #77
Marvel Comics Presents #78
Marvel Comics Presents #79
Marvel Comics Presents #80
Marvel Comics Presents #81
Marvel Comics Presents #82
Marvel Comics Presents #83
Marvel Comics Presents #84
Marvel Comics Presents #85
Marvel Comics Presents #86

Wolverine: Hunger #1 (2009)

Angel: Revelations #1 (2008)
Angel: Revelations #2
Angel: Revelations #3
Angel: Revelations #4
Angel: Revelations #5

Storm Vol. 2 #1 (2006)
Storm Vol. 2 #2
Storm Vol. 2 #3
Storm Vol. 2 #4
Storm Vol. 2 #5
Storm Vol. 2 #6

Fantastic Four: Season One #1 (2012)

Fantastic Four #1 (1961) – Lần đầu xuất hiện của the Fantastic Four
Fantastic Four #2 – Lần đầu xuất hiện của the Skrulls
Fantastic Four #3
Fantastic Four #4
Fantastic Four #5 – Lần đầu xuất hiện của Doctor Doom
Fantastic Four #6
Fantastic Four #7
Fantastic Four #8
Fantastic Four #9
Fantastic Four #10
Fantastic Four #11

Journey Into Mystery #83 – Lần đầu xuất hiện của Thor
Journey Into Mystery #84 – Lần đầu xuất hiện của Jane Foster
Journey Into Mystery #85 – Lần đầu xuất hiện của Loki, Heimdall, Odin, Balder, Tyr, và Asgard
Journey Into Mystery #86
Journey Into Mystery #87
Journey Into Mystery #88
Journey Into Mystery #89
Journey Into Mystery #90

Incredible Hulk #1 (1962) – Lần đầu xuất hiện của Hulk, Betty Ross, General Ross, và Rick Jones
Incredible Hulk #2
Incredible Hulk #3
Incredible Hulk #4
Incredible Hulk #5
Incredible Hulk #6

Fantastic Four #12
Fantastic Four #13 – Lần đầu xuất hiện của Uatu the Watcher
Fantastic Four #14
Fantastic Four #15

Tales of Suspense #39 – Lần đầu xuất hiện của Iron Man

Spider-Man: Season One #1 (2012)

Amazing Spider-Man #1 (1963) – Lần đầu xuất hiện của J. Jonah Jameson và Flash Thompson
Amazing Spider-Man #2 – Lần đầu xuất hiện của The Vulture
Amazing Spider-Man #3 – Lần đầu xuất hiện của Doctor Octopus

Spider-Man: Doctor Octopus: Year One #1 (2004)
Spider-Man: Doctor Octopus: Year One #2
Spider-Man: Doctor Octopus: Year One #3
Spider-Man: Doctor Octopus: Year One #4
Spider-Man: Doctor Octopus: Year One #5

Amazing Spider-Man #4 – Lần đầu xuất hiện của The Svàman
Amazing Spider-Man #5
Amazing Spider-Man #6 – Lần đầu xuất hiện của The Lizard

Untold Tales of Spider-Man #1 (1995)
Untold Tales of Spider-Man #2

Amazing Spider-Man #7

Untold Tales of Spider-Man #3

Amazing Spider-Man #8

Untold Tales of Spider-Man #4

Amazing Spider-Man #9 – Lần đầu xuất hiện của Electro

Untold Tales of Spider-Man #5
Untold Tales of Spider-Man #6
Untold Tales of Spider-Man #7

Amazing Spider-Man #10

Untold Tales of Spider-Man #8
Untold Tales of Spider-Man #9

Fantastic Four #16
Fantastic Four #17
Fantastic Four #18 – Lần đầu xuất hiện của Super-Skrull
Fantastic Four #19
Fantastic Four #20
Fantastic Four #21

Journey Into Mystery #91
Journey Into Mystery #92
Journey Into Mystery #93
Journey Into Mystery #94
Journey Into Mystery #95
Journey Into Mystery #96
Journey Into Mystery #97 – Lần đầu xuất hiện của Surtur
Journey Into Mystery #98
Journey Into Mystery #99
Journey Into Mystery #100

Daredevil: Season One #1 (2012)

Avengers: Season One #1 (2013)

Ant-Man: Season One #1 (2012)

Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #1 (2005) – Kể lại câu chuyện của đội Avengers đầu tiên
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #2
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #3
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #4
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #5
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #6
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #7
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #8

Captain America: Man Out of Time #1 (2011)
Captain America: Man Out of Time #2
Captain America: Man Out of Time #3
Captain America: Man Out of Time #4
Captain America: Man Out of Time #5

Iron Man: Enter the Mvàarin #1 (2007)
Iron Man: Enter the Mvàarin #2
Iron Man: Enter the Mvàarin #3
Iron Man: Enter the Mvàarin #4
Iron Man: Enter the Mvàarin #5
Iron Man: Enter the Mvàarin #6

Avengers Origins: Scarlet Witch & Quicksilver #1 (2012)

Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #1 (2007)
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #2
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #3
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #4
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #5
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #6
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #7
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes Vol. 2 #8

Daredevil: Yellow #1 (2001)
Daredevil: Yellow #2
Daredevil: Yellow #3
Daredevil: Yellow #4
Daredevil: Yellow #5
Daredevil: Yellow #6

Fantastic Four #22
Fantastic Four #23
Fantastic Four #24

Journey Into Mystery #101
Journey Into Mystery #102 – Lần đầu xuất hiện của Sif
Journey Into Mystery #103 – Lần đầu xuất hiện của Enchantress
Journey Into Mystery #104
Journey Into Mystery #105
Journey Into Mystery #106

Amazing Spider-Man #11

Untold Tales of Spider-Man #10

Amazing Spider-Man #12

Untold Tales of Spider-Man #11
Untold Tales of Spider-Man #12
Untold Tales of Spider-Man #13

Amazing Spider-Man #13 – Lần đầu xuất hiện của Mysterio

Untold Tales of Spider-Man #14

Fantastic Four #25
Fantastic Four #26
Fantastic Four #27

Journey Into Mystery #107
Journey Into Mystery #108

Amazing Spider-Man #14 – Lần đầu xuất hiện của Green Goblin

Untold Tales of Spider-Man #15
Untold Tales of Spider-Man #16

Amazing Spider-Man #15 – Lần đầu xuất hiện của Kraven the Hunter

Amazing Spider-Man Annual #1 (1964) – Lần đầu xuất hiện của the Sinister Six

X-Men Origins: Iceman #1 (2010)

X-Men Origins: Beast #1 (2008)

Uncanny X-Men #1 (1963) – Lần đầu xuất hiện của Angel, Beast, Cyclops, Iceman, Jean Grey, Professor X, và Magneto

Mythos: X-Men #1 (2006) – Một phiên bản kể lại Uncanny X-Men #1

X-Men Origins: Jean Grey #1 (2008)

X-Men Origins: Cyclops #1 (2010)

X-Men Season One #1 (2012)

Fantastic Four #28
Fantastic Four #29
Fantastic Four #30

Fantastic Four Annual #2

Untold Tales of Spider-Man #17

Amazing Spider-Man #16

Untold Tales of Spider-Man #18
Untold Tales of Spider-Man #19

Amazing Spider-Man #17

Untold Tales of Spider-Man #20
Untold Tales of Spider-Man #21

Amazing Spider-Man #18

Untold Tales of Spider-Man #22

Amazing Spider-Man #19
Amazing Spider-Man #20

Untold Tales of Spider-Man #23

Amazing Spider-Man #21
Amazing Spider-Man #22

Untold Tales of Spider-Man #24

Amazing Spider-Man #23

Untold Tales of Spider-Man #25

Journey Into Mystery #109
Journey Into Mystery #110
Journey Into Mystery #111
Journey Into Mystery #112
Journey Into Mystery #113
Journey Into Mystery #114
Journey Into Mystery #115
Journey Into Mystery #116
Journey Into Mystery #117
Journey Into Mystery #118 – Lần đầu xuất hiện của The Destroyer
Journey Into Mystery #119
Journey Into Mystery #120
Journey Into Mystery #121
Journey Into Mystery #122
Journey Into Mystery #123

Fantastic Four #31
Fantastic Four #32
Fantastic Four #33
Fantastic Four #34
Fantastic Four #35
Fantastic Four #36
Fantastic Four #37
Fantastic Four #38
Fantastic Four #39
Fantastic Four #40

Daredevil #7

Chỉ đọc phần của Hulk trong Tales to Astonish #60-91.

Tales to Astonish #60
Tales to Astonish #61
Tales to Astonish #62 – Lần đầu xuất hiện của The Leader
Tales to Astonish #63
Tales to Astonish #64
Tales to Astonish #65
Tales to Astonish #66
Tales to Astonish #67
Tales to Astonish #68
Tales to Astonish #69
Tales to Astonish #70
Tales to Astonish #71
Tales to Astonish #72
Tales to Astonish #73
Tales to Astonish #74
Tales to Astonish #75
Tales to Astonish #76
Tales to Astonish #77
Tales to Astonish #78
Tales to Astonish #79
Tales to Astonish #80
Tales to Astonish #81
Tales to Astonish #82
Tales to Astonish #83
Tales to Astonish #84
Tales to Astonish #85
Tales to Astonish #86
Tales to Astonish #87
Tales to Astonish #88
Tales to Astonish #89
Tales to Astonish #90 – Lần đầu xuất hiện của Abomination
Tales to Astonish #91

Amazing Spider-Man #24
Amazing Spider-Man #25 – Lần đầu xuất hiện của Mary Jane Watson
Amazing Spider-Man #26
Amazing Spider-Man #27
Amazing Spider-Man #28
Amazing Spider-Man #29
Amazing Spider-Man #30

Chỉ xem phần của Doctor Strange trong Strange Tales #129-146.

Strange Tales #129
Strange Tales #130
Strange Tales #131
Strange Tales #132
Strange Tales #133
Strange Tales #134
Strange Tales #135 – Lần đầu xuất hiện của S.H.I.E.L.D.
Strange Tales #136
Strange Tales #137
Strange Tales #138 – Lần đầu xuất hiện của Eternity
Strange Tales #139
Strange Tales #140
Strange Tales #141
Strange Tales #142
Strange Tales #143
Strange Tales #144
Strange Tales #145
Strange Tales #146 – Lần đầu xuất hiện của AIM

Fantastic Four #41
Fantastic Four #42
Fantastic Four #43

Fantastic Four Annual #3

Fantastic Four #44
Fantastic Four #45 – Lần đầu xuất hiện của the Inhumans
Fantastic Four #46
Fantastic Four #47
Fantastic Four #48 – Lần đầu xuất hiện của Galactus và the Silver Surfer
Fantastic Four #49
Fantastic Four #50

Journey Into Mystery #124
Journey Into Mystery #125

Sau tập Journey Into Mystery #125 series này đã đổi tên thành Thor.

Thor #126
Thor #127
Thor #128
Thor #129
Thor #130
Thor #131
Thor #132 – Lần đầu xuất hiện của Ego the Living Planet
Thor #133
Thor #134 – Lần đầu xuất hiện của The High Evolutionary
Thor #135
Thor #136

X-Men: First Class #1 (2006)
X-Men: First Class #2
X-Men: First Class #3
X-Men: First Class #4
X-Men: First Class #5
X-Men: First Class #6
X-Men: First Class #7
X-Men: First Class #8

X-Men: First Class Special #1 (2007)

X-Men: First Class Vol. 2 #1 (2007)
X-Men: First Class Vol. 2 #2
X-Men: First Class Vol. 2 #3
X-Men: First Class Vol. 2 #4
X-Men: First Class Vol. 2 #5
X-Men: First Class Vol. 2 #6
X-Men: First Class Vol. 2 #7
X-Men: First Class Vol. 2 #8
X-Men: First Class Vol. 2 #9
X-Men: First Class Vol. 2 #10
X-Men: First Class Vol. 2 #11
X-Men: First Class Vol. 2 #12
X-Men: First Class Vol. 2 #13
X-Men: First Class Vol. 2 #14
X-Men: First Class Vol. 2 #15
X-Men: First Class Vol. 2 #16

Giant-Size X-Men: First Class #1 (2008)

Marvels #2
Marvels #3

Uncanny X-Men #28 – Lần đầu xuất hiện của Banshee

Amazing Spider-Man #31 – Lần đầu xuất hiện của Gwen Stacy và Harry Osborne
Amazing Spider-Man #32
Amazing Spider-Man #33
Amazing Spider-Man #34
Amazing Spider-Man #35
Amazing Spider-Man #36
Amazing Spider-Man #37
Amazing Spider-Man #38
Amazing Spider-Man #39
Amazing Spider-Man #40

Fantastic Four #51
Fantastic Four #52 – Lần đầu xuất hiện của Black Panther
Fantastic Four #53
Fantastic Four #54
Fantastic Four #55
Fantastic Four #56

Avengers #34 – Lần đầu xuất hiện của Living Laser
Avengers #35
Avengers #36
Avengers #37
Avengers #38
Avengers #39
Avengers #40

Amazing Spider-Man #41 – Lần đầu xuất hiện của Rhino
Amazing Spider-Man #42
Amazing Spider-Man #43
Amazing Spider-Man #44
Amazing Spider-Man #45
Amazing Spider-Man #46 – Lần đầu xuất hiện của Shocker

Thor #137
Thor #138
Thor #139
Thor #140
Thor #141
Thor #142

Chỉ đọc về Nick Fury trong Strange Tales #150-158.

Strange Tales #150
Strange Tales #151
Strange Tales #152
Strange Tales #153
Strange Tales #154
Strange Tales #155
Strange Tales #156
Strange Tales #157 – Lần đầu xuất hiện của the Living Tribunal
Strange Tales #158

Amazing Spider-Man #47
Amazing Spider-Man #48
Amazing Spider-Man #49
Amazing Spider-Man #50 – Lần đầu xuất hiện của Kingpin
Amazing Spider-Man #51
Amazing Spider-Man #52

Fantastic Four #57
Fantastic Four #58
Fantastic Four #59
Fantastic Four #60
Fantastic Four #61
Fantastic Four #62
Fantastic Four #63
Fantastic Four #64
Fantastic Four #65 – Lần đầu xuất hiện của the Kree

Amazing Spider-Man #53
Amazing Spider-Man #54
Amazing Spider-Man #55
Amazing Spider-Man #56
Amazing Spider-Man #57
Amazing Spider-Man #58

Fantastic Four #66
Fantastic Four #67

Fantastic Four Annual #5

Fantastic Four #68
Fantastic Four #69
Fantastic Four #70
Fantastic Four #71
Fantastic Four #72

Amazing Spider-Man #59
Amazing Spider-Man #60
Amazing Spider-Man #61
Amazing Spider-Man #62
Amazing Spider-Man #63
Amazing Spider-Man #64
Amazing Spider-Man #65

Fantastic Four #74
Fantastic Four #75
Fantastic Four #76
Fantastic Four #77
Fantastic Four #78
Fantastic Four #79
Fantastic Four #80

Fantastic Four Annual #6 – Lần đầu xuất hiện của Franklin Richards và Annihilus

Fantastic Four #81
Fantastic Four #82
Fantastic Four #83

Chỉ đọc về Nick Fury trong Strange Tales #159-168.

Strange Tales #159
Strange Tales #160
Strange Tales #161
Strange Tales #162
Strange Tales #163
Strange Tales #164
Strange Tales #165
Strange Tales #166
Strange Tales #167
Strange Tales #168

Avengers #41
Avengers #42
Avengers #43
Avengers #44

Avengers Annual #1 (1967)

Avengers #45
Avengers #46
Avengers #47
Avengers #48
Avengers #49

Uncanny X-Men #43

Avengers #50

Uncanny X-Men #44

Avengers #51
Avengers #52

Uncanny X-Men #45

Avengers #53
Avengers #54 – Lần đầu xuất hiện của Ultron
Avengers #55
Avengers #56

Avengers Annual #2

Avengers #57 – Lần đầu xuất hiện của Vision
Avengers #58
Avengers #59 – Lần đầu xuất hiện của Yellowjacket
Avengers #60

Marvel Super-Heroes #12 – Lần đầu xuất hiện của Captain Marvel
Marvel Super-Heroes #13 – Lần đầu xuất hiện của Carol Danvers

Captain Marvel #1 (1968)

Thor #143
Thor #144
Thor #145
Thor #146
Thor #147
Thor #148
Thor #149
Thor #150
Thor #151
Thor #152
Thor #153
Thor #154
Thor #155
Thor #156
Thor #157

Avengers Origins: Vision #1 (2012)

Silver Surfer #1 (1968)
Silver Surfer #2
Silver Surfer #3
Silver Surfer #4
Silver Surfer #5
Silver Surfer #6
Silver Surfer #7
Silver Surfer #8
Silver Surfer #9

Thor #158
Thor #159

Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. #1 (1968)
Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. #2
Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. #3
Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. #4
Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. #5

Amazing Spider-Man #66
Amazing Spider-Man #67
Amazing Spider-Man #68
Amazing Spider-Man #69
Amazing Spider-Man #70
Amazing Spider-Man #71

Uncanny X-Men #50

Tales to Astonish #92
Tales to Astonish #93
Tales to Astonish #94
Tales to Astonish #95
Tales to Astonish #96
Tales to Astonish #97
Tales to Astonish #98
Tales to Astonish #99
Tales to Astonish #100
Tales to Astonish #101

Sau tập Tales to Astonish #101 đầu truyện đã được đặt tên lại thành Incredible Hulk.

Incredible Hulk #102
Incredible Hulk #103
Incredible Hulk #104
Incredible Hulk #105
Incredible Hulk #106
Incredible Hulk #107
Incredible Hulk #108

Incredible Hulk Special #1 (1968)

Incredible Hulk #109
Incredible Hulk #110
Incredible Hulk #111
Incredible Hulk #112
Incredible Hulk #113
Incredible Hulk #114
Incredible Hulk #115
Incredible Hulk #116
Incredible Hulk #117
Incredible Hulk #118
Incredible Hulk #119
Incredible Hulk #120

Thor #160
Thor #161
Thor #162
Thor #163
Thor #164
Thor #165
Thor #166
Thor #167
Thor #168
Thor #169
Thor #170

Emma Frost #1 (2003)
Emma Frost #2
Emma Frost #3
Emma Frost #4
Emma Frost #5
Emma Frost #6

Uncanny X-Men #54 – Lần đầu xuất hiện của Alex Summers
Uncanny X-Men #55
Uncanny X-Men #56
Uncanny X-Men #57
Uncanny X-Men #58
Uncanny X-Men #59
Uncanny X-Men #60
Uncanny X-Men #61
Uncanny X-Men #62
Uncanny X-Men #63

Captain America #109
Captain America #110
Captain America #111
Captain America #112
Captain America #113

Amazing Spider-Man #72
Amazing Spider-Man #73
Amazing Spider-Man #74
Amazing Spider-Man #75
Amazing Spider-Man #76
Amazing Spider-Man #77

Fantastic Four #84
Fantastic Four #85
Fantastic Four #86
Fantastic Four #87
Fantastic Four #88
Fantastic Four #89
Fantastic Four #90
Fantastic Four #91
Fantastic Four #92
Fantastic Four #93

Avengers #61

Doctor Strange #178

Avengers #62
Avengers #63

Sub-Mariner #14

Captain Marvel #14

Avengers #64
Avengers #65
Avengers #66
Avengers #67
Avengers #68
Avengers #69
Avengers #70
Avengers #71
Avengers #72

Captain America #117 – Lần đầu xuất hiện của Falcon

Amazing Spider-Man #78
Amazing Spider-Man #79
Amazing Spider-Man #80
Amazing Spider-Man #81
Amazing Spider-Man #82
Amazing Spider-Man #83
Amazing Spider-Man #84
Amazing Spider-Man #85
Amazing Spider-Man #86
Amazing Spider-Man #87

Fantastic Four #94
Fantastic Four #95
Fantastic Four #96
Fantastic Four #97
Fantastic Four #98
Fantastic Four #99
Fantastic Four #100
Fantastic Four #101

Thor #175
Thor #176
Thor #177

Silver Surfer #10
Silver Surfer #11
Silver Surfer #12
Silver Surfer #13
Silver Surfer #14
Silver Surfer #15
Silver Surfer #16
Silver Surfer #17
Silver Surfer #18

Avengers #73
Avengers #74
Avengers #75
Avengers #76
Avengers #77
Avengers #78
Avengers #79
Avengers #80
Avengers #81
Avengers #82
Avengers #83 – Lần đầu xuất hiện của Valkyrie
Avengers #84
Avengers #85
Avengers #86
Avengers #87
Avengers #88

Incredible Hulk #140

Avengers #89 – Kree-Skrull War
Avengers #90
Avengers #91

Savage Tales #1 (1971) – Lần đầu xuất hiện của Man-Thing

Captain America #138
Captain America #139

Amazing Adventures Vol. 2 #1 (1970)
Amazing Adventures Vol. 2 #2
Amazing Adventures Vol. 2 #3
Amazing Adventures Vol. 2 #4
Amazing Adventures Vol. 2 #5
Amazing Adventures Vol. 2 #6
Amazing Adventures Vol. 2 #7
Amazing Adventures Vol. 2 #8

Amazing Spider-Man #88
Amazing Spider-Man #89
Amazing Spider-Man #90
Amazing Spider-Man #91
Amazing Spider-Man #92
Amazing Spider-Man #93
Amazing Spider-Man #94
Amazing Spider-Man #95
Amazing Spider-Man #96
Amazing Spider-Man #97
Amazing Spider-Man #98
Amazing Spider-Man #99
Amazing Spider-Man #100
Amazing Spider-Man #101 – Lần đầu xuất hiện của Morbius, the Living Vampire
Amazing Spider-Man #102

X-Men: The Hidden Years #1 (1999)
X-Men: The Hidden Years #2
X-Men: The Hidden Years #3
X-Men: The Hidden Years #4
X-Men: The Hidden Years #5
X-Men: The Hidden Years #6
X-Men: The Hidden Years #7
X-Men: The Hidden Years #8
X-Men: The Hidden Years #9
X-Men: The Hidden Years #10
X-Men: The Hidden Years #11
X-Men: The Hidden Years #12
X-Men: The Hidden Years #13
X-Men: The Hidden Years #14
X-Men: The Hidden Years #15
X-Men: The Hidden Years #16
X-Men: The Hidden Years #17
X-Men: The Hidden Years #18
X-Men: The Hidden Years #19

Fantastic Four #102

X-Men: The Hidden Years #20

Fantastic Four #103

X-Men: The Hidden Years #21

Fantastic Four #104

X-Men: The Hidden Years #22

Amazing Adventures Vol. 2 #9
Amazing Adventures Vol. 2 #10

Avengers #92
Avengers #93
Avengers #94
Avengers #95
Avengers #96
Avengers #97
Avengers #98
Avengers #99
Avengers #100

Astonishing Tales #12
Astonishing Tales #13

Bài viết này có thú vị không?

Hãy đánh giá bài viết này!

Average rating / 5. Số lượt bình chọn:

Nếu bạn thấy bài này thú vị...

Hãy chia sẻ cùng mọi người!

Thật tiếc là bài viết này làm bạn thất vọng

Hãy giúp tụi mình cải thiện!

Leave a comment